GESKIEDENIS

'n Skool met diep wortels in die geskiedenis. Kokstad is geleë in die gebied wat tydens die Koloniale Era bekend gestaan het as "Niemandsland" - die gebied tussen Kwa-Zulu Natal en die Oos-Kaap.

Die debat oor hierdie streek se provinsiale identiteit woed steeds voort. Hierdie unieke situasie dra by tot die inwoners se sterk ontwikkelde onafhanklikheid en sin vir eie waardes.

As knowledge is strength, it is inevitable that hand in hand with this goes a tradition of learning. Few schools in the region have existed for over a century, and Kokstad Junior School is proud to be a member of this unique group. The original school was developed in 1893. As the school has grown together with the town in strength and stature since then, it forms an integral part of the heritage and future of the community.

Die Wapen

Die twee skole – Grenswag en Kokstad High School - het oor die jare 'n deurslaggewende rol gespeel in die opvoeding en onderrig van die jeug van Kokstad.

Dit sal die strewe van die nuwe gekombineerde skool wees, om nie net op hierdie gees van kameraderie, gesonde waardestelsels e ideale te vestig nie, maar om dit verder uit te bou.

Dit is met hierdie gegewe agtergrond in gedagte date k besluit het om die twee ou skoolwapens, langs mekaar in die nuwe wapen te plass – om aan te toon dat dit die oorsprong van die nuwe eenheid moet wees.

Hierdie eenheid word verder gesimboliseer deur twee kinders in die regter onderste kwart van die wapen. Die kinders hou hande vas in vriendskap, wat simboliseer dat die toekoms in hul hande is.

Aan die linkerkant is twee eikebome vor 'n silhouette van Mt. Currie, beide simbole wat ons sterk aan ons dorp, kokstad, herinner. Hierdie natuurtonele beeld ook die skoonheid van ons land uit en die plig wat die mens het om dit te bewaar. Sodoende word die bewaring van die aarde, asook die skepping van 'n nuwe, verenigde en vreedsame Suid-Afrika versinnebeeld.


Debrah-Ann Kelly Harley – 17 July 1992 (22.06.1959 - 04.12.2000)

 

front-field-2-

front-field-3

The-front-field- front-field4
Designed and hosted by Sitepro